Dat du min Leevsten büst

(Dat du min Leevsten büst)

Dat du min Leevsten büst ist die norddeutsche Variante des westfälischen Gassenhauers Dat du myn Schätsken bist

Musiknoten zum Lied - Dat du min Leevsten büst

Dat du min Leevsten büst,
dat du woll weeßt.
Kumm bi de Nacht,
kumm bi de Nacht,
segg wo du heeßt,
kumm bi de Nacht,
kumm bi de Nacht,
segg wo du heeßt.

Kumm du üm Middernacht,
kumm du Klock een!
Vader slöpt,
Moder slöpt,
ick slap aleen.

Klopp an de Kammerdör,
fat an de Klink!
Vader meent,
Moder meent,
dat deit de Wind.

Kummt denn de Morgenstund,
kreiht de ol Hahn.
Leevster min
Leevster min,
denn mößt du gahn!

Sachen den Gang henlank,
lies mit de Klink!
Vader meent,
Moder meent,
dat deit de Wind.

Kostenlos herunterladen

 Top