Trara, das tönt wie Jagdgesang

Volkslied

Musiknoten zum Lied Trara, das tönt wie Jagdgesang

Liedtext

Trara, das tönt wie Jagdgesang,
wie wilder und fröhlicher Hörnerklang,
wie Jagdgesang, wie Hörnerklang:
Trara, trara, trara.