Schloap, min Muske, truala

Volkslied

Musiknoten zum Lied Schloap, min Muske, truala

Liedtext

Schloap, min Muske,
trulala, widde widde widde widde wippsassa!
Moak de leewe kleene Oogkes to,
Herzke, schloap en gode Roh!

Schloap, min Muske,
trulala, widde widde widde widde wippsassa!
Schloap on dreem de leewe lange Nacht,
bot de Sonnke freh erwacht.