Ri, ra, rutsch

Volkslied

Musiknoten zum Lied Ri, ra, rutsch

Liedtext

Ri, ra, rutsch,
wir fahren mit der Kutsch'!
Wir fahren mit der Schneckenpost,
wo es keinen Pfennig kost'.
Ri, ra, rutsch,
wir fahren mit der Kutsch'!