Heho, spann den Wagen an

Volkslied (19. Jh.)

Volksweise (Anfang 17. Jh.)

Musiknoten zum Lied Heho, spann den Wagen an

Liedtext

Hejo, spann den Wagen an,
seht, der Wind treibt Regen über's Land!
Holt die goldnen Garben,
holt die goldnen Garben!