Es wor emol e Schuster

  • Text
  • Download

Downloadformate

Musiknoten zum Lied - Es wor emol e Schuster

Es wor emol e Schuster,
der flickte fleißig Schuh,
do kom e sauwwer Mädche
un guckt dem Schuster zu.

"Ei, Mädche, willste heiroate,
so heiroate doch mich!
Ich hawwe noch sechs Kreuzer,
die hänge ich an dich.

Daa kaafe mer uns e Häusje,
daa kaafe mer uns e Haus,
un daa setze mer uns in Schannste
un gucke owwe raus.

Daa kaafe mer uns e Dippche,
daa kaafe mer uns en Dopp,
un daa koche mer uns e Sippche,
en richtig Bohnesopp."

 Top