Eija slap, Söting

Volkslied

Musiknoten zum Lied Eija slap, Söting

Liedtext

Eija slap, Söting,
ick weig di mit min Föting,
ick weig di mit min roden Schauh,
slap un dau din Ögingstau.