Allens is vergäten

Volkslied

Musiknoten zum Lied Allens is vergäten

Liedtext

Allens is vergäten,
wat mi Dags hätt quält,
|: wenn uns Noawer owends
sine Treckfiedel spält. :|

Buten still is worden
Dörp un Hof un Hus.
|: Hen un her in Schummern
schütt de Fiedermus. :|

Uck de Sünn güng schlopen,
ut de Wisch steg Dog,
|: sachting treckt de Käulung
öwer Feld und Broak. :|

Un mi is so selig,
as wenn nix mi fehlt,
|: wenn uns Noawer owends
sine Treckfiedel spält. :|