Ach Lieske, komm doch fer de Dör

Volkslied

"Ach Lieske, komm doch fer de Dör" ist die westpreußische Version des weitverbreiteten niederdeutschen Volkslieds.

Musiknoten zum Lied Ach Lieske, komm doch fer de Dör

Liedtext

"Ach Lieske, komm doch fer de Dör,
komm doch e beske rat!
|: Wi beid, wi wölle toasammekoam,
on du böst mine Brut!" :|

"Dat wa' eck wol schön bliwe late,
de Olsch, de paßt uns op;
|: de Dere sönd ringsom verschlote.
es kann keen Mensch nich rop." :|

"Denn wa' eck rasch de Ledda hole,
de am Kohstall steh,
|: on wa' se an dat Fönster stelle.
dat to di renne geit." :|

De Hans, de schleppt de Ledda ran
on kikt önt Fönster rön,
|: on ea söck Lieske dat versach,
do wä de Hans all bönn. :|

On wie de Olsch dat vanam,
do macht se seck stracks op:
|: "Na wacht, ju soll de Düwel hole,
du verfluchtges Krop!" :|

De Hans, de dacht de Düwel kam,
et sach och grad so ut;
|: he noam sin Boxe öne Hand
on schott tom Fönster rat. :|

De Hans, de rennd den Hoff entlang
on wull tom Dorweg rut,
|: do blew de Böx am Noagel hänge.
on dat sach putzig ut. :|